Aktivitātes mērķis ir izstrādāt kritērijus degradētu kūdrāju platību klasifikācijai, ņemot vērā dažādus bioloģiskos, hidroloģiskos, ģeoloģiskos, meteoroloģiskos un citus parametrus, kā arī sagatavot degradētu kūdrāju optimālo apsaimniekošanas pieeju sarakstu.