Projekta vadītājs: Kaspars Pabērzs
E-pasts: kaspars.paberzs(at)daba.gov.lv
Mob. tālr. +371 29121093
 
Projekta koordinatore: Everita Zaķe - Kļaviņa
E-pasts: everita.zake-klavina(at)daba.gov.lv
Mob. tālr.: +371 29247028
 
Projekta biotopu eksperte: Laura Grīnberga
E-pasts: laura.grinberga(at)daba.gov.lv
Mob. tālr. +371 26149306
 
Projekta sabiedrisko attiecību speciāliste: Anda Zālmane
E-pasts: anda.zalmane(at)daba.gov.lv
Mob. tālr. +371 26539348