Projekta 1. uzraudzības grupa

26.05.2016.

Prezentācijas

Projekta mērķu, uzdevumu prezentācija un iepazīstināšana ar Dabas aizsardzības pārvaldes vadītajām projekta aktivitātēm

Iepazīstināšana ar Mežzinātnes institūta ''Silava'' vadītajām projekta aktivitātēm

Iepazīstināšana ar biedrības “Baltijas krasti'' vadītajām projekta aktivitātēm

Iepazīstināšana ar Latvijas kūdras ražotāju asociāciju

LIFE REstore projekta komunikācijas stratēģija

Fotogalerija

Projekta 2. uzraudzības grupa

12.04.2017.

Prezentācijas

Projekta kopējais progress, Dabas aizsardzības pārvalde

Degradētu kūdrāju inventarizācija, biedrība ''Baltijas krasti''

Dabas lieguma Laugas purvs dabas aizsardzības plāns, biedrība ''Baltijas krasti''

Ekosistēmu pakalpojumu novērtējums un metodika Dabas liegumam “Laugas purvs”, biedrības ''Baltijas krasti''

Kūdras nozares attīstība, projekta rezultātu izmantošana, kūdras īpašību pētījumi, Latvijas kūdras asociācija

SEG emisiju metodoloģijas aprobācija, Silava

Izstrādātu kūdras lauku inventarizācijas Latvijā, biedrība ''Baltijas krasti''

Projekta izmēģinājuma teritorijas, Dabas aizsardzības pārvalde un biedrība ''Baltijas krasti''

LIFE REstore komunikācija, sadarbības veidošana un pieredzes apmaiņa, Dabas aizsardzības pārvalde

Fotogalerija